0

 ပူမိုးစက် ကိမ်းတွောင် ဆုံးရှုံးခြင်းအပေါ် လုပ်ရပ်များ ပူမိုးစက်ကိမ်းတွောင် သည် ၂၉ နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၀၂၁ တွင် ကလေးမြို့ မှ တီးတိန်သို့ ခရီးထွက်နေစဉ်  သိုင်းငင်း ကျေးရွာ၌ အကြမ်းဖက် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့က  ဖမ်းဆီးထားတာ ဖြစ်သည်။  သူနှင့်အတူ ခရီးထွက်တဲ့ ခရီးဖော် ၂ ယောက်ကို လွတ်မြောက်ပြီး သူတစ်ယောက်တည်းသာ မလွှတ်ဘဲ ၅ လထိတိုင် ဘာ အကြောင်းမှ မကြားရပါ။ 


၂၀ ဧပြီလ၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် သိုင်းငင်းကျေးရွာအနီးရှိ လမ်းမကြီးမှ ပေ ၃၀၀ ခန့် အဝေးသို့ သူ့ ဆိုင်ကယ်နှင့် သူ့အလောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

သူ့ဆွေမျိုး တစ်ချို့တွေနှင့် ZYA တို့က သူ့အလောင်းကို ကောက်ယူထားပါသည်။ 


ပူမိုးစက် ကိမ်းတွောင်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ Zogam Charter နှင့် အိတ်၊ ဖုန်း မရှိပါ။  သူ့အလောင်းကို ခန္ဓာကိုယ် မစုံ ဦးခေါင်းမရှိ လက်နှင့် ခြေတောက်များ မီးဖြင့် လောင်ထားဖြစ်သည်။ 
ပူမိုးစက်ကိမ်းတွောင်သည် ZPCC နှင့် ZRA-E တို့၏ ထုတ်ဝေထားသော Zogam Charter စာအုပ်များ ဖြန့်ဝေဖို့ ကလေးမြို့မှ တီးတိန် နှင့် တွန်းဇန် သို့  ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇိုမီး လူမျိုး နှင့်တိုင်းပြည်အတွက်  အလုပ်လုပ်နေစဉ်မှာ ဒီလိုရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။  လူမျိုးနှင့် တိုင်းပြည်အတွက် သူရဲကောင်း တစ်ယောက် Pu Moses Kim Tuang ဖြစ်ပါသည်။ 


ပူမိုးစက် ကိမ်းတွောင် ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းဟာ ဇိုမီးလူမျိုးနှင့် ဇိုဂမ် genocide ဖျက်ဆီးသဘောထားခြင်းကြောင့် ရက်ရက်စက်စက် ဇိုဂမ်ကိုယ်စား သူ့ကို သတ်ခဲ့သွားတာ ဖြစ်ပါသည်။

Admin: Zomi National/ZomiToday

-----

Moses Kim Tuang ( Pau Kim Tuang) aki bawldan 


November 29,2021 in Thautawi ki pawlna thumte in Taingen khua ngei ah Sun 12:00 in man uh aa, a tonpih mi 2 te paisuak sak in, amah pen om suaksak uh aa, kha 5 sung atunna ki theilo in om hi. 


April 20, 2022 ni in a luang Taingen gam ah Mawtaw lampi  pan lamkhang pi 300 kiim pawl ah a Cycle zat leh a luang ki koih khawm hi.  Mel theih ahi theiteng leh ZYA ten a luang na pham uhhi. 


A luang a sit uh ciangin, a Lu omlo in, Zogam Charter Laibu aphuak leh avante khatzong omlo hi. A lu ki tansak in, a Khe tul deek thagui ki at tatsak aa,  a khut leh a khe pen meei ah ki hangkeu danin om in, muat lo hi. 


Amah pen Zogam Charter kici ZPCC leh ZRA-E te Laibu bawl Tedim, Tonzang ah ahawm khia dingin Kawlpi panin a paito ahihi. Zogam Zomi te ading a na sepna panin hih bangin a thuak ahihi. Zogam Zomi adingin Salpha taktak Moses Kim Tuang ahihi. 


Thukhupna: Ama sihna pen mimal vai na sep laitak a si hilo hi. MOSES KIM TUANG pen Zomi Zogam a cimang ding adeih ngiat ki pawlna te bawlsiat hicih kician mahmah hi. 


Admin: Zomi National/ Zomi Today


Post a Comment

Ngaihsutna hoih thei penpen tawh a nuai ah Comment na pia zel in maw Sanggam. Laigelh mite thapia in, mi a tampipi te muh theih dingin na Share kawikawi in. Lungdam.

 
Top